Haal de oorlog uit het kind

Want het mag niet eens meer spelen

En zich zeker niet vervelen

Maar het moet beschaafdig zijn

Ze wringt in alle hoeken

En weet niet waar te zoeken

Leest 't nergens in boeken

Maar ondertussen doet het pijn


Ze heeft vaak geprobeerd

Om het allemaal uit te leggen

Het begrijpbaar te zeggen

Maar deze woorden zijn zo krom


En om dus alleen te wonen

In een wereld vol leegte en plat

Die haar nooit echt innig liefhad

Slechts op slim doen gaan ze prat


Al die luitjes met grote hoeden 

Ze hadden nimmer het vermoeden 

Dat hun waanzin in haar lijf scheurde 

Geen idee dat dit gebeurde

Of dat ze haar nooit echt opfleurde


Wist ze zelf maar het waarom 

Haar de moed was afgenomen 

En ze steeds moeilijker kon dromen 

Over Frankrijk in de zon


Zonder wat roze glinsters echt doen 

Liep ze doelloos strak en treurig 

Verdwenen was het fleurig 

Ook al barstte ze van het goud 


Ze droeg het in haar hoofd

Al voelde het loodzwaar 

En met elk ingestudeerd gebaar

Voelt haar hart meer verdoofd 


De oorlog in het kind blijft wroeten

Scheurend stijf van al het moeten


Daar staat het kind dat ooit nog zong

Over zon en bloem en blij

Dat kind weet van binnen een Vrij

En ze zoekt de plek waar zij


Samen liefst met alle vrijen 

Op een nieuwe golf van goud kan gedijen


Dan is de oorlog uiit 't kind

Copyright 2022 Softrunner.nl

Copyright Ilaina Creaties