Ik stil jou....

Als ik stil in mij

De woorden

Ver wevende

De momenten dichterbij


Stil doorschijnend

Tast ik af

De Ruimte die ontstaat

Als ik in mijn stille voelen

Jou de stilte rusten laat


Zachter is het waarrijk vinden

Van de grootse stille oorden

Die vervuld van zoete klanken

Alles tonen wat wij Echt hoorden Er is geen uit of inleg nodig

In het pure heldere denken 

Dat we al voel wetend klanken

En elkaar in liefkracht schenken

Copyright 2022 Softrunner.nl

Copyright Ilaina Creaties