Stuiterball

Stuiterbal

traandieperduikster

4miljard scenario voelster

huisloze logeerster

dromer

freubelaarster

zichafvragende

uitschreeuwende

ver~schuilende

wildwaaiende

onaangepaste ikzieikziewatjijookmisschienzietster ongereptenatuurliefste


Cinderellasyndroomongelovige en NOG zoveel meer en dieper en dikker , dunner , lager, en niets te zeggen dat Dit kan belichten.


Ongevraagd ben ik hier.

Soms totaal Niet begrijpen

Soms Alles Zien

Soms

En dan is er " all een " het Nu dat zich eeuwig veranderend beweegt in de Stilte waar de klanken van Ooit Hier dansen.

En dan Zwijg ik , in duizenden talen die zich plooiend , draaiend , en sprankelend Duidelijk even laten vast zetten op doek of papier.

Stugger dan stug herWin ik Mij

Getergd door whatever zich belerend wilt pushen in mij , om mij , en dik zwart druiperig door mij heen.

Stotterend,stuiterend , verstard en Bijna Weer Kapot .... wring ik mij Heel en AL door!

Ik val niet te verdwijnen.

Ook al doet t zich soms uitschijnen , als stilletjes stuk geslagen wegkwijnen.

Ik Roep , en nog maar Luider!!

Ik dans en nog maar Meer

Ik Zing , al is het soms onhoorbaar

Ik beweeg , al doet het zeer.

Een dag , een nacht ,ze zijn de geliefden

De eeuwige omarming van het Krachtige gelaat.

Een wederrijke beleving van het InnerRijke Rijk der Ooiten ,die miljardvoudig kleurig Weten waar het Echt over gaat.


Copyright 2022 Softrunner.nl

Copyright Ilaina Creaties